Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Strona główna www.pupgdynia.pl
Logo Powiatowego Urzędzu Pracy w Gdyni
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni (PUP w Gdyni) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni pod adresem bip.pupgdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005-04-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności języka migowego,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • niezgodnością części dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PUP w Gdyni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - Beata Sparzak, email: pup@pupgdynia.pl, telefon: (58) 776 12 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można też żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni prowadzi wejście od ulicy Hugo Kołłątaja. Wejście do budynku nie posiada podwyższeń. Nawierzchnia przed wejściem jest wyłożona betonowym chodnikiem.

Przed wejściem do budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe. Jedno miejsce parkingowe zostało wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko informacji znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.

W budynku znajduje się winda, dzięki której jest możliwe dostanie się na wyższe oraz niższe kondygnacje Urzędu. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne znajduje się na poziomie -1 budynku.

W Urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku Urzędu wraz z psem asystującym.

Obecnie w Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu oraz online.

Osobie słabo słyszącej lub niesłyszącej po wcześniejszym przedstawieniu sprawy do załatwienia oraz umówieniu się poprzez:

  • złożenie pisma/wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia,
  • numer telefonu (58) 776 12 28, 620 49 54,
  • pocztę elektroniczną: pup@pupgdynia.pl,
  • faks: (58) 621 06 95,

zostanie udzielone indywidualne wsparcie i pomoc w załatwieniu sprawy przy użyciu dostępnych w Urzędzie środków komunikacji.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłBeata Sparzak2020-03-31
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2020-03-31 10:27
Modyfikacja Daria Abraham - Administrator BIP 2021-02-02 14:55
Valid HTML 4.01 Transitional
Wygenerowano: 05 marca 2021r. 13:51:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.