Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Strona główna www.pupgdynia.pl
Logo Powiatowego Urzędzu Pracy w Gdyni
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Projekt Labolatorium Edukacji


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą z Gdyni 30 czerwca 2015 roku zakończył realizację projektu "Laboratorium edukacji”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.


Projekt skierowany był  do 604 osób w wieku od 18 do 64 lat, zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz wyboru odpowiedniej oferty kształcenia, które spełniały przynajmniej jeden z poniższych warunków: uczyły się lub pracowały, lub mieszkały w Gdyni.
 
W ramach projektu uczestnicy bezpłatnie korzystali z usług Brokera Edukacyjnego, który pełnił funkcję pośrednika między klientem a rynkiem edukacyjnym. Broker edukacyjny, po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych klienta, udzielał informacji i porad w sprawie wyboru odpowiedniej oferty edukacyjnej. Porada taka była zgodna z wcześniej zaplanowanym kierunkiem rozwoju zawodowego danej osoby.
 
Projekt „Laboratorium edukacji” - poza doradztwem edukacyjnym – zakładał również popularyzację idei kształcenia się przez całe życie. Szeroko promowaną przez Unię Europejską jak i przez polskie instytucje rządowe, edukacyjne czy też społeczne.
Edukacja to inwestycja w przyszłość każdego z nas, a fachowe wsparcie brokera edukacyjnego z pewnością przyniosło wymierne rezultaty.
 
W efekcie realizacji projektu 305 osób podjęło edukację.
Założona w projekcie liczba osób podejmujących edukację wynosiła 200.
Tak więc założony wskaźnik został zrealizowany w 152,5 %!
 


Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje projekt konkursowy

„LABORATORIUM EDUKACJI”
 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

 
Okres realizacji: 01.03.2013r. – 30.06.2015r.


Grupa docelowa projektu

Grupę docelową stanowi 500 osób dorosłych w wieku 18 – 64 lat, zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej, które:
-  uczą się w Gdyni;
              lub
-  pracują w Gdyni;
              lub
-  mieszkają w Gdyni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 25 - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)


Projekt zakłada dla każdego uczestnika/czki następujące działania:

  • wstępne spotkanie z Brokerem edukacyjnym mające na celu ustalenie celu porady edukacyjnej, poprzez określenie potrzeb i oczekiwań klienta – zebranie informacji dot. preferencji edukacyjnych osoby objętej wsparciem;

  • porada indywidualna – której celem jest:

 
- pogłębiona analiza sytuacji osoby – z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, uzyskanie informacji dot. m.in. dotychczasowej kariery zawodowej, posiadanych kwalifikacji, motywacji, zainteresowania, uzdolnień, predyspozycji, itp.
- analiza informacji o usługach, z których klient już korzystał i ich efektach, w celu zaproponowania działań alternatywnych bądź uzupełniających w stosunku do dotychczasowych aktywności klienta w obszarze kształcenia formalnego i pozaformalnego;
- przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez Brokera edukacyjnego (wypracowanie indywidualnej ścieżki działania), zawierającej informacje na temat możliwości szkolenia, podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania oraz możliwości sfinansowania tej usługi; oferta w formie pisemnej zawierająca co najmniej 2 propozycje działań edukacyjnych

  • Doradztwo grupowe – targi / giełdy edukacyjne - spotkanie uczestników projektu, osób zainteresowanych z podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne;

  • Pomoc w samodzielnym korzystaniu z bazy danych o usługach edukacyjnych


Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie nieprzerwanie od 03.06.2013r. do wyczerpania limitu miejsc dla uczestników.

 

Więcej informacji: www.laboratorium-edukacji.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. H. Kołłątaja 8; 81-332  Gdynia
tel. 58 620-49-54 wew.116 
e-mail: projekty@pupgdynia.pl
Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2; 81-538  Gdynia
tel: 58 662-42-39
e-mail:sekretariat@fungo.com.pl 

 

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłJoanna Laskowska2016-04-22
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2016-04-22 10:58
Modyfikacja Daria Abraham - Administrator BIP 2019-01-27 17:42
Valid HTML 4.01 Transitional
Wygenerowano: 03 lipca 2022r. 06:47:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.