XML

Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III)


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III)

Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III)
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2  Aktywizacja zawodowa
Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa mechanizm ZIT
Partnerem projektu jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Grupa docelowa projektu:

Osoby bezrobotne (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia)  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i jednocześnie należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (tzn. jednocześnie: pozostające bez pracy, aktywnie poszukujące pracy, gotowe do podjęcia pracy – nieprzerwalnie przez okres ponad 12 m-cy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym), 
  • mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do wymienionych powyżej grup (osoby te mogą uczestniczyć jedynie w szkoleniach zawodowych bądź ścieżkach połączonych z nimi).
Projekt skierowany jest do 178 osób, w tym minimum 99 kobiet. Dla każdego z Uczestników w ramach projektu zostanie sporządzony lub zaktualizowany Indywidualny Plan Działania oraz wykonane badanie potencjału zawodowego i osobowościowego przez doradców zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Ścieżka wsparcia zostanie dobrana indywidualnie do każdego ze 178 Uczestników na podstawie IPD oraz wyników badania.
 
Aktywizacja osób w ramach projektu będzie odbywała się w ramach 5 ścieżek:
 
Ścieżka 1. Staż + prace interwencyjne
Ścieżka 2. Staż
Ścieżka 3. Prace interwencyjne
Ścieżka 4. Szkolenie zawodowe
Ścieżka 5. Doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy

Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 1 615 000,00 zł, w tym wkład EFS: 1 534 250,00 zł

Kontakt do działu projektów: 58 776 12 25, 58 776 12 51

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pmorskiego na lata 2014 - 2020. Logo AMW oraz PUP Gdynia
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz rekrutacyjny Plik pdf 368.10 KB
Karta oceny Plik doc 106.15 KB
Regulamin Plik pdf 255.25 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłMonika Górka2021-10-05
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2021-09-01 09:43
Modyfikacja Michał Waligóra - Redaktor BIP 2021-10-05 14:16