Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Strona główna www.pupgdynia.pl
Logo Powiatowego Urzędzu Pracy w Gdyni
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Logo Fundusz Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 31.12.2018 roku zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie wszystkim osobom, które aktywnie w nim uczestniczyły. Już teraz możemy stwierdzić, że cieszył się on dużym zainteresowaniem. Wsparciem objęte zostały 557 osoby (338 kobiet, 219 mężczyzn). Każda z nich otrzymała ofertę aktywizacji zawodowej poprzedzoną analizą umiejętności i predyspozycji.

Dzięki uczestnictwu w takich formach wsparcia jak:
 • szkolenia
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • staże
 • prace interwencyjne
 • wyposażenie  lub doposażenie stanowiska pracy
pracę podjęły 242 osoby. Projekt przyczynił się również do powstania 191 nowych podmiotów gospodarczych.
 


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
 w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)”


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • staże,
 • prace interwencyjne.
 • zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zapewniamy:

 • stypendium podczas szkoleń i stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe.

Grupa docelowa projektu:

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni należące do I lub II profilu pomocy, które spełniają łącznie trzy warunki:

 • nie pracują (są osobami bezrobotnymi – zarejestrowanymi w tut. Urzędzie),
 • nie kształcą się (są osobami nie uczestniczącymi w kształceniu formalnym
 • w trybie stacjonarnym – szkoła dzienna),
 • nie szkolą się (są osobami nie uczestniczącymi w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych – w okresie ostatnich 4 tygodni).

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby:

 • długotrwale bezrobotne,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).
 
Wsparcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony jest od dnia rejestracji w PUP, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.
               
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot.
 
Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
 
Wartość projektu: 5 417 921,40 zł, w tym wkład EFS: 4 566 224,20 zł
 
Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:
17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Sposób i miejsce zgłaszania się do udziału w projekcie oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji:
Osoby bezrobotne spełniające założenia projektu, zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, tel. 58 620 49 54, e-mail: pup@pupgdynia.pl

Informacji udzielają również pracownicy PUP w Gdyni:

Opiekun projektu -  pok. 116
Agnieszka Grec – a.grec@pupgdynia.pl
tel. 58 620 49 54 wew. 119
 
Szkolenia zawodowe – pok. 114
Urszula Glab
tel. 58 620 49 54 wew. 202
 
Staże – pok. 115
Elżbieta Marciniec
tel. 58 620 49 54 wew. 115
 
Prace interwencyjne – pok. 104
Wiesława Wyszyńska
tel. 58 620 49 54 wew. 104
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pok. 107, 108
Aleksandra Łutek
Anna Socha-Pasiecznik
tel. 58 620 49 54 wew. 107
Janina Orłowska
Anna Baranowska
tel. 58 620 49 54 wew. 108
 
Terminy realizacji przez PUP w Gdyni poszczególnych form wsparcia:
PUP w Gdyni udziela wsparcia przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu.
 
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłJoanna Laskowska2017-04-03
Publikujący Kamil Lary - Redaktor BIP 2017-01-04 13:25
Modyfikacja Daria Abraham - Administrator BIP 2019-08-26 13:19
Valid HTML 4.01 Transitional
Wygenerowano: 18 maja 2022r. 04:29:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.