Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Gdyni    
 ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdyni
a


 

obsługuje mieszkańców Gdyni i Sopotu

tel:(58) 620-49-54, 621-11-61, 620-29-44, 621-11-50   fax: (58) 621-06-95 
 NIP: 5861213088,  REGON:191927734  

 Adres e-mail
pup@pupgdynia.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje, że w dniach 26 - 27.03.2012 r. w związku z awarią serwera pocztowego e-mail wysłane na adres pup@pupgdynia.pl mogły zostać nie odebrane.


-------------------------------------------------------------

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ESP 

Podanie wniesione w formie elektronicznej powinno być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym przy zachowaniu
zasad przewidzianych w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP
Podstawa prawna 
==> pobierz


   numer konta 
FUNDUSZU PRACY

72 1440 1026 0000 0000 0686 4872
NORDEA BANK POLSKA S.A. 
I Oddział w Gdyni


PUP