Wiadomości http://bip.pupgdynia.pl Godziny otwarcia Mon, 16 Mar 2020 08:58:54 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 MAG” Mon, 09 Mar 2020 13:17:31 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-423 ... Kontrola wewnętrzna na Stanowisku Archiwum Mon, 09 Mar 2020 13:06:14 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-472 Z-ca Dyrektora Urzędu ds. Administracyjnych I. Przedmiot kontroli: Terminowość i prawidłowość prowadzenia spraw z zakresu współpracy z innymi instytucjami. II. Termin kontroli: 12-16.12.2019 r. ... OZ.2312.4.2.2020.ACH - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Podstawowa obsługa komputera od A do Z” Mon, 09 Mar 2020 12:28:43 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-523 Numer umowy: OZ.2312.4.2.2020.ACH Data podpisania: 09.03.2020 r. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Podstawowa obsługa komputera od A do...... Instrukcja obsługi Biuletynu Fri, 06 Mar 2020 10:35:47 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-268 ... Redakcja Fri, 06 Mar 2020 10:33:51 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-21 ... Stan i struktura bezrobocia Gdynia/Sopot Fri, 06 Mar 2020 10:30:25 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-70 ... Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Fri, 06 Mar 2020 10:23:30 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-470 ... Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP Fri, 06 Mar 2020 10:20:56 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Dostęp do Informacji Publicznej Fri, 06 Mar 2020 10:17:58 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-118 ... Elektroniczna Skrzynka Podawcza Fri, 06 Mar 2020 10:07:53 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-117 ... Powiatowa Rada Rynku Pracy (poprzednio Powiatowa Rada Zatrudnienia) Fri, 06 Mar 2020 08:36:44 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-197 ... Projekt pn. 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II) Fri, 06 Mar 2020 08:35:05 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-506 ... Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)” Fri, 06 Mar 2020 08:32:48 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-491 ... Program specjalny ,,Aktywni na nowo” Fri, 06 Mar 2020 08:30:08 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-517 ... Program specjalny ,,Rodzic aktywny zawodowo IV” Fri, 06 Mar 2020 08:28:35 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-518 ... Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (IV)” Fri, 06 Mar 2020 08:25:47 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-496 ... Oświadczenia majątkowe Fri, 06 Mar 2020 08:18:32 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-39 ... Rejestry dotępne w Dziale Ewidencji i Świadczeń Fri, 06 Mar 2020 08:17:16 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-114 ... Rejestry dostępne w Dziale Form Wsparcia Fri, 06 Mar 2020 08:16:49 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-114 ... Rejestry dostępne na Stanowisku archiwum Fri, 06 Mar 2020 08:16:23 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-114 ... Rejestry dostępne w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Fri, 06 Mar 2020 08:16:00 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-114 ... Rejestry dostępne w Dziale Organizacyjnym Fri, 06 Mar 2020 08:15:31 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-114 ... Rejestry dotępne na Stanowisku orzecznictwa, windykacji i kontroli Fri, 06 Mar 2020 08:15:02 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-114 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień Fri, 06 Mar 2020 08:12:40 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-45 ...