Wiadomości http://bip.pupgdynia.pl Program specjalny ,,Rodzic aktywny zawodowo IV” Tue, 21 Jan 2020 15:07:47 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-518 ... Program specjalny ,,Aktywni na nowo” Tue, 21 Jan 2020 15:05:01 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-517 ... ID 434318/G - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Tue, 21 Jan 2020 14:07:10 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-475 Numer umowy: ID 434318/G Data podpisania: 30.12.2019 r. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w zakresie...... >> Fundusz Pracy Mon, 20 Jan 2020 14:48:03 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-38 ... Stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Form Wsparcia / Stanowisko staży Wed, 15 Jan 2020 14:36:08 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-477 Informacja o rozstrzygnięciu naboru: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 Stanowisko: Specjalista ds. progrmów - stażysta w Dziale Form Wsparcia / Stanowisko staży Wybrani kandydaci: Iwona Leman ...... 5/2020 - Odpłatne udostępnienie korzystania ze skrytki sejfowej Wed, 15 Jan 2020 11:52:09 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-516 Numer umowy: 5/2020 Data podpisania: 15.01.2020 r. Przedmiot zamówienia: Odpłatne udostępnienie  korzystania ze skrytki sejfowej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)” Tue, 14 Jan 2020 10:59:57 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-491 ... 01733/020 - Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Fri, 10 Jan 2020 08:58:02 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-475 Numer umowy: 01733/020 Data podpisania: 31.12.2019 r. Przedmiot zamówienia: Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... Stanowisko: Starszy referent w Dziale Organizacyjnym / Stanowisko zamówień publicznych Thu, 09 Jan 2020 13:53:15 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-477 Informacja o rozstrzygnięciu naboru: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 Stanowisko: Starszy referent w Dziale Organizacyjnym / Stanowisko zamówień publicznych Wybrani kandydaci: Ewa Olejniczak - Gdynia ... Redakcja Thu, 09 Jan 2020 07:49:42 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-21 ... OZ.2312.3.8.2019.ACH - Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Wed, 08 Jan 2020 09:13:12 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-475   Numer umowy: OZ.2312.3.8.2019.ACH Data podpisania: 17.12.2019 r. Przedmiot zamówienia: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń...... PS.4428.2.132.2019.HCz - Przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wed, 08 Jan 2020 08:53:08 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-474 Numer umowy: PS.4428.2.132.2019.HCz Data podpisania: 19.12.2019 Przedmiot zamówienia: Przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zamawiający: Powiatowy...... Kierownik Referatu Cudzoziemców Wed, 08 Jan 2020 08:31:51 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-500 ... Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Wed, 08 Jan 2020 08:31:27 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-500 ... Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Wed, 08 Jan 2020 08:30:46 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-500 ... Kierownik Działu Organizacyjnego Wed, 08 Jan 2020 08:30:20 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-500 ... Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Wed, 08 Jan 2020 08:29:53 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-500 ... Kierownik Działu Form Wsparcia Wed, 08 Jan 2020 08:29:17 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-500 ... Główny Księgowy Wed, 08 Jan 2020 08:28:25 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy Wed, 08 Jan 2020 08:27:39 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Administracyjnych Wed, 08 Jan 2020 08:26:16 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Dyrektor Urzędu Wed, 08 Jan 2020 08:25:16 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Kontrola wewnętrzna w Dziale Organizacyjnym Tue, 07 Jan 2020 14:34:24 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-472 Kierownik Działu Organizacyjnego I. Przedmiot kontroli: Kontrola druków ścisłego zarachowania. II. Termin kontroli: 31.12.2019 r. ... OZ.2312.1.86.2019.ACH - Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz uczestników projektów realizowanych przez PUP Gdynia Thu, 02 Jan 2020 10:48:23 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-475 Numer umowy: OZ.2312.1.86.2019.ACH Data podpisania: 20.12.2019 r. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy zarejestrowanych...... OZ.2312.1.85.2019.ACH - Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni Thu, 02 Jan 2020 10:42:33 +0100 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-475   Numer umowy: OZ.2312.1.85.2019.ACH Data podpisania: 20.12.2019 r. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do pracy w Powiatowym Urzędzie......