Wiadomości http://bip.pupgdynia.pl pl-PL PS.4323.7.6.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Fri, 17 Sep 2021 09:44:22 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4323.7.6.2021.HCz Data podpisania: 13.09.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby...... PS.4323.7.3.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Fri, 17 Sep 2021 09:42:31 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4323.7.3.2021.HCz Data podpisania: 12.05.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4323.7.4.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Fri, 17 Sep 2021 09:39:04 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4323.7.4.2021.HCz Data podpisania: 08.06.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.41.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 11:37:23 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.41.2021.HCz Data podpisania: 14.09.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.34.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 11:36:17 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.34.2021.HCz Data podpisania: 16.08.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.31.2021.UG - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 11:35:09 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.31.2021.UG Data podpisania: 05.08.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.22.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 11:33:56 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.22.2021.HCz Data podpisania: 18.06.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.28.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 11:32:39 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.28.2021.HCz Data podpisania: 30.06.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.24.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 10:49:07 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.24.2021.HCz Data podpisania: 24.06.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.7.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 10:47:10 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.7.2021.HCz Data podpisania: 07.04.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.17.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 10:45:50 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.17.2021.HCz Data podpisania: 14.05.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.4.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 10:44:19 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.4.2021.HCz Data podpisania: 04.03.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... PS.4320.4.13.2021.HCz - Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Thu, 16 Sep 2021 10:42:46 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.13.2021.HCz Data podpisania: 07.05.2021 Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla osoby bezrobotnej Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... OZ.2315.5.2021.ABu - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs spawania blach i rur metodą MAG (proces 136) - spoiny pachwinowe oraz spawania blach – spoiny czołowe gr. mat FM 1 z egzaminem DNV", dla 16 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Tue, 14 Sep 2021 14:30:36 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00157983/01 z dnia 24.08.2021 r. Postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu:...... Sprawozdania statystyczne - Rok 2021 Thu, 09 Sep 2021 14:16:42 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-84 ... Sprawozdania statystyczne - Rok 2021 Thu, 09 Sep 2021 14:09:02 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Umowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia podwyższającego kompetencje pracowników Urzędu Wed, 08 Sep 2021 08:21:11 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-547 Numer umowy: - Data podpisania: 01.09.2021 r. Przedmiot zamówienia: Umowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia podwyższającego kompetencje pracowników Urzędu Zamawiający: Powiatowy...... PS.4320.4.38.2021.ACH - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Biostymulatory tkankowe oraz modelowanie i wypełnianie ust metodami Russian Lips i Cristal Lips” Tue, 07 Sep 2021 09:48:10 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4320.4.38.2021.ACH Data podpisania: 02.09.2021 r. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Biostymulatory tkankowe oraz modelowanie i wypełnianie ust metodami Russian...... PS.4323.5.2.2021.ACH - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. CE” Tue, 07 Sep 2021 09:46:46 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4323.5.2.2021.ACH Data podpisania: 10.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. CE” Zamawiający: Powiatowy Urząd...... PS.4428.2.109.2021.ACH - Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Tue, 07 Sep 2021 09:46:22 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: PS.4428.2.109.2021.ACH Data podpisania: 12.08.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...... UM01/D003035060/516675120 - Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Mon, 06 Sep 2021 14:28:13 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-547 Numer umowy: UM01/D003035060/516675120 Data podpisania: 25.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... UM01/D003035060/516675163 - Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Mon, 06 Sep 2021 14:26:36 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-547 Numer umowy: UM01/D003035060/516675163 Data podpisania: 25.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Umowa o Świadczenie Usług...... UM01/D003035060/516675178 - Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Mon, 06 Sep 2021 14:25:07 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-547 Numer umowy: UM01/D003035060/516675178 Data podpisania: 25.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w...... OZ.2315.4.2021.BJó - Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia"Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" Mon, 06 Sep 2021 14:22:50 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: OZ.2315.4.2021.BJó Data podpisania: 13.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Magazynier z obsługą wózków...... OZ.2315.3.2021.EOl - Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym" Mon, 06 Sep 2021 14:19:44 +0200 http://bip.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-534 Numer umowy: OZ.2315.3.2021.EOl Data podpisania: 03.08.2021 r. Przedmiot zamówienia: Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Opiekun w żłobku lub w klubie......